Wednesday, May 13, 2009

karly marky

olağanüstü bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum, demin sevgi gönderdi ağzım açık okudum

"Karl Marx da görse çok hoşuna giderdi..."

1 comment: